เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มนโยบายและแผน

person

น.ส.ศุภรัชต์ กาญจนางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ :  0 3452 1118 ต่อ 102

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person

นายจิรภัทร กุลบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 102

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนปฎิบัติงานรายบุคคล

person

น.ส.ปนัดดา ชีวะนอรรถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ :  0 3452 1118 ต่อ 102

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.