เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

คุณครูกาญจนาคนเก่ง ได้ไปแข่งขันต่อในนามทีมชาติไทยที่ประเทศจีน


264