เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

"แชมป์จานร่อนระดับประเทศ" การแข่งขันกีฬาจานร่อนเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่3 ประจำปี 2565


261