เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

คนเก่งกาญจนาฯ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม จากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ


250