เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา                       ได้ทำการต้อนรับคณะผู้บริจาค(ครูเก่าโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริฯ) ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนกีฬาสีและมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนฯ โรงเรียนซาบซึ้งในความมีน้ำใจมิตรไมตรีของครูทุกๆท่าน ที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ผู้บริจาคมีรายนาม ดังนี้
1.ผู้อำนวยการ กรรณิกา ไผทฉันท์       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2.ด็อกเตอร์ กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.ด็อกเตอร์ กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา
4.แพทย์หญิง กิตติมา นพเก้ารัตนมณี  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
5.นางสาวศิวพร ดิลกโกมล                โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
6.ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และคณะติดตามทุกๆท่าน

tmp33 65