เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

68873

 ประกาศแจ้งเตือน ร่องมรสุมพาดผ่าน ฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

                          กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง แจ้งว่า ร่องมสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า ๒ เมตร โดยมีพื้นที่ที่เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕'๖๕ โดยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอ ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งโรงเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และปริมาณฝนสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทันที และหากเกิดสถนการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการประสานแจ้งหน่วยทางราชการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบทันที CLICK !!!!