เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Untitled

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด สพม.กาญจนบุรี  หรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศลเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามราชอัธยาศัยในโอกาสต่อไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถฯ และอนุรักษ์สืบสานประเพณีการเทศนมหาชาติ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK