เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

kruts

ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

หนังสือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินการย้ายครู-ปี-2565

รายละเอียดตัวชี้วัด

บัญชีตำแหน่งว่างรับย้าย 2565

แบบย้ายครู ว24-2559

หลักเกณฑ์การย้าย