เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สพม.กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงความจำนงเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยผู้มีความประสงค์ให้ยื่นแบบการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรอกข้อมูลประวัติตามแบบฟอร์ม (แบบ 7) ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ

1.แนวทางการได้มาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด

 

2.แบบ 7 แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ  ดาวน์โหลด

 

3.ปฏิทินการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ดาวน์โหลด